• ”Vårt mål är att skapa förtroende hos våra kunder genom att leva upp till deras krav så att vi efter varje avslutat uppdrag har ytterligare en nöjd kund.”

Kvalitet

• Vi skall utföra våra målningsuppdrag med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

• Vi skall vara lyhörda för kundens och våra medarbetares synpunkter och använda oss av moderna metoder och hjälpmedel.

• Vi skall verka för personligt engagemang, effektivitet, egenkontroll och utbildning samt ha ett öppet arbetsklimat.

• Vi skall uppfylla tillämpliga krav från alla intressenter.

• Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vårt ledningssystem och vår verksamhet.

Miljö

• Vi skall förebygga miljöpåverkan genom att hushålla med resurser samt informera och utbilda våra anställda till en bra miljömedvetenhet. 

• Vi skall sortera vårt avfall så att restprodukter tas om hand enligt gällande miljöregler.

• Vi skall följa lagar som gäller för miljöskydd samt krav från våra kunder och andra intressenter.

• Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vårt ledningssystem och vår verksamhet.

• Vi skall förebygga förorening genom att begränsa vårt avfall samt att nedbringa utsläppen av koldioxid, detta avläses årligen.

Arbetsmiljö

• Vi skall erbjuda en sund och säker arbetsmiljö samt stimulera medarbetarna till engagemang i arbetet genom medbestämmande och utbildning.

• Vi skall följa gällande lagar för arbetsmiljö.

• Vi skall arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa.

• Vi skall genomföra allt arbete utan påverkan av droger.

• Vi skall medverka till snabb och god rehabilitering.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.