• ”Vårt mål är att skapa förtroende hos våra kunder genom att leva upp till deras krav så att vi efter varje avslutat uppdrag har ytterligare en nöjd kund.”

Kvalitet

• Vi skall utföra våra målningsuppdrag med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

• Vi skall vara lyhörda för kundens och våra medarbetares synpunkter och använda oss av moderna metoder och hjälpmedel.

• Vi skall verka för personligt engagemang, effektivitet, egenkontroll och utbildning samt ha ett öppet arbetsklimat.

• Vi skall uppfylla tillämpliga krav från alla intressenter.

• Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vårt ledningssystem och vår verksamhet.

Miljö

• Vi skall förebygga miljöpåverkan genom att hushålla med resurser samt informera och utbilda våra anställda till en bra miljömedvetenhet. 

• Vi skall sortera vårt avfall så att restprodukter tas om hand enligt gällande miljöregler.

• Vi skall följa lagar som gäller för miljöskydd samt krav från våra kunder och andra intressenter.

• Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vårt ledningssystem och vår verksamhet.

• Vi skall förebygga förorening genom att begränsa vårt avfall samt att nedbringa utsläppen av koldioxid, detta avläses årligen.

Arbetsmiljö

• Vi skall erbjuda en sund och säker arbetsmiljö samt stimulera medarbetarna till engagemang i arbetet genom medbestämmande och utbildning.

• Vi skall följa gällande lagar för arbetsmiljö.

• Vi skall arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa.

• Vi skall genomföra allt arbete utan påverkan av droger.

• Vi skall medverka till snabb och god rehabilitering.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.