• ”Vårt mål är att skapa förtroende hos våra kunder genom att leva upp till deras krav så att vi efter varje avslutat uppdrag har ytterligare en nöjd kund.”

Kvalitet

Vi skall

• Utföra våra målningsuppdrag med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

• Vara lyhörda för kundens och våra medarbetares synpunkter och använda oss av moderna metoder och hjälpmedel.

• Verka för personligt engagemang, effektivitet, egenkontroll, utbildning och ha ett öppet arbetsklimat.

• Uppfylla tillämpliga krav från alla intressenter.

• Arbeta med ständiga förbättringar av vårt ledningssystem och vår verksamhet.

Miljö

Vi skall

• Förebygga miljöpåverkan genom att hushålla med resurser och informera och utbilda våra anställda till en bra miljömedvetenhet. 

• Sortera vårt avfall så att restprodukter tas om hand enligt gällande miljöregler.

• Följa lagar som gäller för miljöskydd och krav från våra kunder och andra intressenter.

• Arbeta med ständiga förbättringar av vårt ledningssystem och vår verksamhet.

• Våra främsta miljömål är att begränsa vårt avfall samt att nedbringa utsläppen av koldioxid, detta avläses årligen.

Arbetsmiljö

Vi skall

• Erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och stimulera medarbetarna till engagemang i arbetet genom medbestämmande och utbildning.

• Följa gällande lagar för arbetsmiljö.

• Arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa.

• Genomföra allt arbete utan påverkan av droger. Medverka till snabb och god rehabilitering.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.